eetfestijn kromme boom


Jaarlijks organiseert 'de Kromme Boom' een eetfestijn om extra financiële middelen te genereren voor hun werking. Met steeds een enthousiaste Fugofa-delegatie steken wij jaarlijks een handje toe in de keuken en de zaal.
De Kromme Boom is een eigenzinnig psycho-pedagogisch zorgproject dat uniek is op vele manieren. Het staat open voor mensen in een echte noodsituatie die door de mazen van het welvaartsnet glippen en niet meer kunnen functioneren in de maatschappij, of slechts aan de rand ervan. De uiteindelijke doelstelling van een verblijf in De Kromme Boom is altijd de sociale (her)integratie van diegenen die komen aankloppen. Voor velen onder hen is integratie in de minimaatschappij van De Kromme Boom een eerste stap op weg daarnaartoe.